Wzory druków

Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich
Tel. 87 644 93 15

………………………………………………., dn…………………………….

ZWOLNIENIE Z LEKCJI

Zwracam się z prośbą o zwolnienie mojej/mojego córki/syna

.....................................................................................................................................

z lekcji w dniu …………………. od godz………………. do godz……………… z powodu

…………………………………………………………………………………………………………

Od momentu opuszczenia przez moją córkę/syna budynku szkoły biorę za nią/niego
 całkowitą odpowiedzialność.

……………………………………………………

podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 

……………………………………………., dn……………..

USPRAWIEDLIWIENIE

Proszę o usprawiedliwienie nieobecności mojej córki/syna

………………………………………………………………………………………………………………………………………

w dniach od…………………………….. do ……………………..

Nieobecność spowodowana była…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………

podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

Metryka strony

Udostępniający: Halina Masztalerz

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Masztalerz

Wprowadzający: Halina Masztalerz

Data wprowadzenia: 2016-03-31

Modyfikujący: Halina Masztalerz

Data modyfikacji: 2016-03-31

Opublikował: Halina Masztalerz

Data publikacji: 2016-03-31